Restaurant Moustique
DutchEnglish
DutchEnglish

Disclaimer

 

Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of onjuist is, Restaurant Moustique aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Restaurant Moustique behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website op welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder enige kennisgeving hiervan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd.

Restaurant Moustique sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met technische storingen.

Bepaalde links op deze website leiden naar gegevens die door een derde partij worden onderhouden en over wie Restaurant  Moustique geen controle kan uitoefenen. Restaurant Moustique geeft dan ook geen enkele garantie en aanvaard geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites. Ook aanvaardt Restaurant Moustique geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie verkregen via deze links.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze website berust bij het Restaurant Moustique.Restaurant Moustique geeft hierbij geen toestemming om delen van deze website voor commerciële doeleinden te kopiëren.

Directie Restaurant Moustique